Popis trasy Miškolc - Košice Ultramarathonu

 

                 

Link: https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/hegyikerekparozas/miskolc-kassa-ultramaraton-2021/44527420/?share=%7Ezm9ybgaz%244osspsta

Mapa: http://www.maratonclubmiskolc.hu/downloads/2021/20211106_3_KMUM/terkep.pdf

Z námestia spred radnice v centre Miškolca odbočíme na pešiu ulicu Széchenyi, kde

pobežíme až na východný koniec historického centra mesta. Tu pokračujeme po ulici Bajcsy-Zsilinszky rovno po ceste, rovnobežne s električkovou traťou, potom za železničným podchodom odbočíme vpravo na chodník pomedzi bytovky na ulici Selyemrét. Pobežíme pod nadjazd, kde vyjdeme na ulicu Besenyői, po ktorej

ideme rovno na sever smerom von z mesta. Ak dôjdeme k ceste na smer Sajósiget (Sajósziget) zabočíme doprava, potom prejdeme cez veľkú križovatku ďalej smerom von z obytných oblastí. Ďalej pokračujeme po ceste, kde  v pravotočivej zákrute odbočíme doľava na malú poľnú cestu, ktorá vedie k protipovodňovej priehrade rieky Slaná (Sajó). Odbočíme doľava a pri priemyselnej zóne Miškolca zídeme na trávnatú, zemitú, štrkovú cestu, ktorá ňou prechádza a pobežíme popri letisku Miškolc. Popri brehu rieky obídeme obec Sirmabeseňő (Szirmabesenyő). Obývané časti obce zanechajúc za nami pobežíme cez most, ponad rieku Slaná (Sajó) a potom po ceste odbočíme na východ. Dostneme sa k obci Šajóvámoš (Sajóvámos). Tu sa nachádza prvý výmenný bod. /etapa: 13,3 km, celková vzdialenosť: 13,3 km /.

 

 

Pôvabné domy obce Šajóvámoš (Sajóvámos) zanechajúc za sebou sa dostávame na starú poľnohospodársku cestu z asfaltu, a miernym vzostupom pobežíme medzi poľami. Po pár kilometroch odbočíme vľavo na poľnú cestu. (pozorujte značenie trasy-čierne šípky na žltom pozadí !!!). Po poľnohospodárskych cestách pokračujeme stúpaním v zákrutách ku geodetickej veži na kopci a dostávame sa na vrchol trávnatého poľa.

Tu, po krátkej zákrute „U“, spočiatku strmým, neskôr miernejším zostúpením sa dostávame po stále svahovitej poľnej ceste smerom na Siksó (Szikszó), kde po štrkovitej ceste rovno,  potom prerežeme cestu popri výstavbe diaľnice, kde sa dostaneme na asfaltovú cestu. Tu odbočíme doprava a čoskoro dorazíme do centra mesta Siksó (Szikszó), kde sa nachádza druhý výmenný bod. / etapa: 10,1 km, celková vzdialenosť: 23,4 km /.

 

 

Z centra mesta Siksó (Szikszó) po križovatkách sa držíme vpravo. Ak dôjdeme k ceste č.3 odbočíme vľavo. Pred nemocnicou prejdeme cez hlavnú cestu a pokračujeme po chodníkoch na pravej strane a ďalej po cyklotrase. Obec Asaló (Aszaló) na krátku časť skrížime a potom pri čerpacej stanici Halmaj odbočíme vpravo. Ďalej po cyklotrase prichádzame do obce Halmaj. Pobežíme cez obec, potom po ceste sa dostaneme ku krásne obrábaným oblastiam Hornádskej nížiny. Po obci Kiškiniž (Kiskinizs) prejdeme cez rieku Hornád, dostaneme sa k obci Hernádkérč (Hernádkércs), kde odbočíme vľavo popri futbalovom ihrisku. Po niekoľko stoviek metrov dorazíme na tretí výmenný bod. / etapa: 13,1 km, celková vzdialenosť: 36,5 km /

 

 

V obci pokračujeme dlhšiou trasou paralelne popri rieke Hornád, potom dorazíme do centra obce Felsődobsa (Felsődobsza), kde zabočíme ostro vpravo hore. Po strmej a roztrieštenej asfaltovej ceste ,,S“ s veľkými zákrutami stúpame na hradný kopec v obci Felsődobsa (Felsődobsza). Odtiaľ po veľmi dlhom rovnom úseku klesáme po svahu smerom na obec Abaújsántó (Abaújszántó), kde  sa dostaneme na hlavnú cestu č. 39, z ktorej odbočíme doľava. Zakrátko sa dostávame ku kostolu Boldogasoň (Boldogasszony), kde je štvrtý výmenný bod. / etapa: 12,9 km, celková vzdialenosť: 49,5 km /

Prejdeme cez obec Abaújsolnok (Abaújszolnok) a za železničnou stanicou ju zanecháme za sebou. Dostávame sa smerom na sever k obci Abaújkér. Pokračujeme rovno, rovnobežne so železničnými koľajnicami, kde sa nám naskytne  skvelá panoráma zobrazujúca hrdý hrad Boldogkővár. Prejdeme cez železnicu potom miernym výstupom sa držíme vľavo a následne rýchlym zostupom pobežime do obce Vižoj (Vizsoly), kde pri výstavnej sieni Vižojskej Biblie na parkovisku je ďalší piaty výmenný bod / etapa: 13,4 km, celková vzdialenosť: 62,7 km /

 

 

Ďalej vychádzajúc z obce po ceste a dotkneme nasledovných obcí ako Vilmáň, Göncruska (Vilmány, Göncruszka), až sa bežiac pomedzi stromy dostaneme  k vonkajšej časti obce Gönc.

Pred železničným priechodom odbočíme vpravo na asfalt, dobehneme do obce Gönc a pokračujeme rovno po ulici Széchenyi. Po príchode k športovému areálu odbočíme doľava, kde nasleduje ďalší,šiesty výmenný bod. / etapa: 11,8 km, celková vzdialenosť: 74,5 km /

 

 

Odchádzame z malého mesta, popri železnici a potom po strmom svahu odbočíme doprava, kde pokračujte po zvlnenej ceste ďalej. Nasleduje posledný železničný priechod, potom obec Žujta (Zsujta). Nasleduje dlhý stúpajúci rovný úsek, zatiaľ čo po ľavej strane sú už viditeľné  košické veže a domy. Potom sa spúšťame po naklonenej a kľukatej ceste do obce Abaújvár, odkiaľ nasledujú ďalšie výstupy. Po príchode k odbočke na Páňok (Pányok) sa držíme vľavo, a ďalej sa spúšťame po ceste. Čoskoro sa dostaneme k obci Kéked, kde bude ďalší, v poradí siedmi výmenný bod. / etapa: 13,0 km, celková vzdialenosť: 87,5 km /

 

 

Po ostrej ľavotočivej zákrute pokračujte dolu kvalitnou asfaltovou cestou a potom po dlhom vpravotočivom oblúku sa dostaneme na slovensko-maďarskú hranicu. Pokračujeme rovno a dorazíme do obce Trstené pri Hornáde. Opúšťame dedinu a ideme rovno do obce Ždaňa, kde v centre obce odbočíme vpravo. Ďalším, a zároveň posledným výstupom opúšťame obec a po ostrej ľavotočivej zákrute sa dostávame na rovnú cestu. Čoskoro sa dostaneme k Nižnej Myšli, kde po ostrej ľavotočivej zákrute sa odkláňame z hlavnej cesty a blížime sa k ôsmemu výmennému bodu. / fázy: 11,9 km, celková vzdialenosť: 99,4 km /

 

 

Ďalej prejdeme dreveným mostom cez rieku Hornád a hneď potom odbočíme doprava na poľnú cestu. Odtiaľ pokračujeme po prašných cestách rybárov a cyklistov pozdĺž brehu rieky Hornád. Sledujeme pozorne značenia trasy spravidla  po pravej strane. Minieme pobrežie jedného väčšieho jazera po frekventovanej ceste, po ktorej sa čoskoro dostaneme do obytnej oblasti. Tu nájdeme posledný výmenný bod. 

/ etapa: 8,0 km, celková vzdialenosť: 107,4 km /

Odtiaľ vedie trasa po dlhej asfaltovej cyklotrase popri brehu rieky Hornád, ktorá je miestami širkou chodníku, miestami šírkou cesty. Po príchode k bytovkám sa pomocou vpravo a následne ľavotočivej zákruty vraciame k brehu rieky 

Hornád, odkiaľ pokračujeme po kamennej priehrade. Potom pobežime rovno dlhšie po cyklotrase a následne na veľkej dopravnej križovatke, popod nadjazdy, ostro odbočíme vľavo od brehu rieky, aby nás chodník po Palackého ulici doviedol popod železničné trate. Dorazíme k štvorprúdovej ceste, kde odbočíme vpravo, potom na Rooseveltovej ulici zabočíme doľava. Odtiaľ rovno po ceste, po ktorej sa čoskoro dostávame na roh námestia sv. Alžbety, kde je cieľová stanica. / etapa: 8,5 km, celková vzdialenosť: 115,9 km /.

KM-UM TAX: