3. KOŠICE - Miskolc Ultramarathon 2020.09.12 – VYPÍSANIE SÚŤAŽE

 

                 

 

Cieľ súťaže:

 • Znovupokračovanie Ultramaratónu, ktorý sa prvýkrát organizoval v roku 1999 Maratónskym klubom v Miškolci a ktorého nový štart bol v roku 2019.

 • Poskytnutie príležitostí pre amatérskych aj profesionálnych športovcov, zasúťažiť si v kategóriách jednotlivec alebo v štafetových tímoch.

 • Zúčastniť sa a zapojiť sa do športového programu Višehradskej 4

 • Rozšírovanie športových udalostí v rámci maďarsko-slovenského priateľstva

 • Prehlbovanie priateľstva medzi maďarskými a slovenskými športovcami

 • Zvýšenie partnerských vzťahov medzi mestami Košice a Miškolc. Zapojenie miest Ostrava a Katowice, ktoré sú tiež partnerskými mestami.

 • Spoznávanie krás mesta Košice, Miškolc, Košického kraja a kraja Boršod-Abaúj-Zemplén a ich pamätihodností.

Organizátor: Marathon Club Miskolc (www.maratonclubmiskolc.hu)

Partner: Košice Marathon Club

Marathon Club Kosice
 

Termín súťaže:

12. septembra 2020, sobota

Štart: Miškolc (Maďarsko), námestie Radnice, jednotlivci: 6:00 h, tímy:8:00 h

Cieľ: Košice (Slovensko), Košický kraj (vedľa Dómu Sv. Alžbety)

Trasa súťaže:

Miškolc-Sajóvámos-Szikszó-Hernádkércs-Abaújszántó-Vizsoly-Gönc-Kéked-Nižná Myšla-Sídlisko Krásna-Košice

Súťaž prebieha väčšinou na cyklistických a málo frekventovaných cestách ako aj na poľných cestách slovenskej aj maďarskej strany.

Vzdialenosť trasy: 115 km

Podrobný rozpis trasy si môžete pozrieť tu:

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/gyalogtura/miskolc-kassa-ultramaraton-2020/44527420/?share=%7Ezm9ybgaz%244osspsta

 

Štart: Miškolc (Maďarsko), námestie Radnice

 

Jednotlivci: 6:00 hod.

 

Miesto Vzdialenosť Celková vzdialenosť

1. Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km

2. Cieľ: Košice, Košický kraj 115 km 115 km

 

5-členný štafetový tím: 8:00 hod.

Miesto Vzdialenosť Celková vzdialenosť

Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km

Szikszó, Szentháromság kostol 22,6 km 22,6 km

Abaújszántó, Obecný úrad 25,9 km 48,5 km

Gönc, centrum obce 26 km 74,5 km

Nižná Myšla, Široká, 24,3 km 98,8 km

Cieľ: Košice, Košický kraj, 16,2 km 115,2 km

 

10-členný štafetový tím: 8:00 hod.

Miesto Vzdialenosť Celková vzdialenosť

Miškolc, námestie Radnice 0 km 0 km

Sajóvámos, ul. Ady Endre, na rohu 12,6 km 12,6 km

Szikszó, Szentháromság kostol 9,8 km 22,7 km

Hernádkércs, Obecný úrad 13 km 35,7 km

Abaújszántó, Obecný úrad 12,5 km 48,2 km

Vizsoly, Biblické múzeum 13,2 km 61,4 km

Gönc, centrum obce 11,2 km 72,6 km

Kéked,odbočka na hlavnú cestu 14,8 km 87,4 km

Nižná Myšla, Široká 11,6 km 99 km

Košice, Sídlisko Krásna,Golianova 8 km 107 km

Cieľ: Košice, Košický kraj 8.2 km 115,2 km

 

KATEGÓRIE:

Jednotlivci (ženy a muži) absolútne 1.-6. miesto

5-členný tím:

 • mix (3 muži, 2 ženy) absolútne 1.-3. miesto

 • muži, absolútne 1.-3. miesto

10-členný tím:

 • mix (6 mužov, 4 ženy) absolútne 1.-3. miesto

 • muži, absolútne 1.-3. miesto

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE/POPLATKY:

Jednotlivci

do 31. decembra 2019 -> 55 EUR

do 25. februára 2020 -> 62 EUR

do 30. august 2020 -> 70EUR

 

5-členný tím

do 31. decembra 2019 -> 140 EUR/tím

do 25. februára 2020 -> 170 EUR/tím

do 30. august 2020 -> 205 EUR/tím

 

10-členný tím

do 31. decembra 2019 -> 270 EUR/tím

do 25. februára 2020 -> 305 EUR/tím

do 30. august 2020 -> 340 EUR/tím

 

REGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ!

REGISTRÁCIA:

Vyplnením a zaslaním registračného formulára elektronicky na stránke: www.maratonclubmiskolc.hu

Registráciou online, resp. vyplnením registračného formulára súťažiaci akceptujú podmienky a pravidlá súťaže.

Zrušenie alebo prevod zápisu akceptujeme do 15. marca 2020 do polnoci písomnou formou na e-mailovú adresu mate@hegyimaraton.hu. V takom prípade bude vrátených 75% z uloženej sumy.

SPOSOB PLATBY REGISTRAČNÝCH POPLATKOV:

Štartovné sa platí súčasne s registráciou na číslo účtu Marathon Clubu: OTP Banka HU06117340732000907000000000 Miškolc. Do kolonky ,, Informácia pre príjímateľa“ prosíme uviesť meno súťažiaceho alebo názov štafetového tímu. Sumy sú vyjadrené v brutto čiastkach a v maďarských forintoch. (Ft)

Bankové údaje potrebné k prevodu:

Názov banky: OTP Bank

Meno majiteľa účtu: Marathon Club Miskolc

IBAN: HU06117340732000907000000000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Registračný poplatok je nutné zaplatiť do 5 pracovných dní od vyplnenia a zaslania registračného formulára!

 

30. august 2020 budú všetky nezaplatené registrácie VYMAZANÉ!

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:

 • Unikátne technické tričko s logom

 • Unikátnu medailu

 • Čip na meranie času

 • Štartové číslo

 • Programového sprievodcu s mapou

 • Osvieženie na všetkých stanovištiach

 • Cestovinová párty v cieľovom bode v Košiciach

 • Mašáž pre bežcov-jednotlivcov v cieli v Košiciach

 • Lekársky dohľad počas súťaže

 • 50% zľava na vstup do jaskynného kúpaliska Miškolctapolca počas víkendu súťaže, (sobota a nedeľa), 50% zľava vstupného na hrad Diósgyőr

 • Zabezpečenie trasy

 • Fotografie na stiahnutie zdarma

PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍČKOV:

Prevzatie štartových balíčkov je podmienené vyplnením a odoslaním ,,Vyhlásenia vlastnej zodpovednosti“. Tlačivo pre ,,Vyhlásenie vlastnej zodpovednosti“ je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.maratonclubmiskolc.

Miesto a čas odovzdania štartovacích balíčkov:

Balíčky je možné si prevziať na mieste Vami uvedenom pri registrácií a to:

 • 11. septembra 2020, piatok v čase od 14:00-18:00 h. (maďarského času) oblasť štartu Miškolc-námestie Radnice

 • 11. septembra 2020, piatok v čase od 14:00-18:00 h. cieľová oblasť Košice, Košický kraj, Dóm Sv. Alžbety-námestie

Balíčky, ktoré nebudú prevzaté v piatok je možné si vyzdvihnúť pred štartom v deň pretekov, a to:

 • 12. septembra 2020, sobota v čase od 05:00-07:30 h. (maďarského času) oblasť štartu Miškolc-námestie Radnice

 

 • MERANIE ČASU

Elektronicky (čipom)

 

ČASOVÁ ÚROVEŇ

Bežci (jednotlivci aj tímy) majú od štartu čas 15 hodín na dobehnutie do cieľa.

TRASA

Trasa súťaže vedie pozdĺž rieky Hernád, po cyklotrase, potom po cestách s nízkou premávkou, ako aj po poľných cestách. Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané jazdiť vedľa bežcov! Oficiálni cyklisti, ktorí budú mať unikátne vesty, budú bežcov sprevádzať a zaisťovať bezpečnosť. Oficiálni cyklisti v jedinečných vestách môžu jazdiť výlučne pred alebo za bežcami! Trasa je zabezpečovaná vzájomnou pomocou členov policajného zboru v Košiciach, Miškolci a v kraji Borsod-Abaúj-Zemplén s pomocou organizátorov, civilnej stráže a dozoru nad verejným priestranstvom.

OSVIEŽENIE

Na trase bude 9 štafetových bodov, s 9 osviežujúcimi stanicami, ako aj v ostatných dotknutých obciach budú zabezpečené ďalšie doplňujúce osviežujúce body (voda, glukóza). Samozrejme aj po dobehnutí do cieľa bude možnosť doplnenia tekutín a kalórií.

Ponuka osviežujúcich staníc:

 • Voda

 • Izotonické nápoje

 • Cola

 • Banán

 • Jablko

 • Pomaranč

 • Citrón

 • Miestne pagáče

 • Sladké pečivo

 • Slané pečivo

 • Hroznový cukor

 • Gumené cukríky

 • Kandizované ovocie

Úschova vlastných osviežujúcich nápojov:

12. septembra 2020, sobota v čase od 05:00-07:30 h. v Miškolci, námestie Radnice, pred štartom, s uvedením štartového čísla a vyznačením čísla osviežujúcej stanice (od 1 do 9)

 

OTVÁRACÍ ČAS CIEĽOVEJ STANICE

12. septembra 2020, sobota v čase od 13:00-21:30 h. Košice, Košický kraj

 

VÝHRY

Ženy-jednotlivci, absolútne 1.-6. miesto medaila+pohár+pre 1.-3. miesto nákupné poukážky v hodnote 70 000 Ft, 50 000 Ft, 30 000 Ft a pre 4. 6. miesto vecná cena

Muži-jednotlivci, absolútne 1.-6. miesto medaila+pohár+pre 1.-3. miesto nákupné poukážky v hodnote 70 000 Ft, 50 000 Ft, 30 000 Ft a pre 4. 6. miesto vecná cena

5-členný štafetový tím

 • kategória mix (3 muži, 2 ženy), absolútne 1.-3. miesto medaila+pohár+vecná cena

 • kategória muži, absolútne 1.-3. miesto medaila+pohár+vecná cena

10-členný štafetový tím

 • kategória mix (6 mužov, 4 ženy), absolútne 1.-3. miesto medaila+pohár+vecná cena

 • kategória muži, absolútne 1.-3. miesto medaila+pohár+vecná cena

/ Výhercovia kategórie Jednotlivcov ako aj štafetových tímov vyhrajú aj bezplatné registračné právo na ďalší IV.Ultramaratón Košice-Miškolc 2021/.

Dream Team: Špeciálna cena bude udelená najrýchlejšiemu bežcovi každej kategórie. Na konci pretekov môžete na základe toho vytvoriť ,,Dream Team“.

 

LEKÁRSKY DOHĽAD

Bežcov budú sprevádzať zdravotnícki pracovníci na sanitkách a motocykloch. Ich telefónne číslo bude uvedené na štartovom čísle ako aj v programovom sprievodcovi. Ak niektorý člen zdravotníckeho personálu považuje súťažiaceho za nespôsobilého pokračovať v súťaži, má právo odobrať mu štartové číslo a vylúčiť ho zo súťaže.

 

 

 

DOPRAVA SÚŤAŽIACICH

Je zodpovednosťou príslušného tímu dopraviť každého bežca na štafetové body. Sprievodné vozidlá nesmú sprevádzať bežca po vyznačenej trase!

Posledných bežcov bude sprevádzať doprovodné vozidlo, po ukončení každej etapy budú štafetové osviežujúce stanice zatvorené a zabezpečenie trasy bude ukončené. (podrobné časy v programovom sprievodcovi!)

Odovzdanie štafety ďalšiemu bežcovi je možné výlučne na vyhradených štafetových bodoch po zaznamenaní zabehnutého času.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Účastník pretekov III. Ultramaratónu Košice-Miškolc akceptuje pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Berie na vedomie, že vyplnením a zaslaním registračného formulára súhlasí s pravidlami súťaže.

 •  Účastník vyhlasuje, že na preteky je zdravotne spôsobilý, absolvuje ich na vlastnú zodpovednosť a je fyzicky aj psychicky pripravený zabehnúť ním zvolenú dľžku trasy. Organizátor nezodpovedá za prípadné zhoršenie zdravotného stavu účastníkov.

 •  Účastník berie na vedomie, že počas súťaže môže byť jeho činnosť zaznamenaná formou videí alebo fotografií a zároveň dáva organizátorovi súhlas na ich použitie pre propagačné účely aj v iných médiách.

 • Podmienkou prevzatia štartovacieho balíčka je vyplnenie, podpísanie a odovzdanie (odoslanie) formulára ,,Vyhlásenie vlastnej zodpovednosti“, tak pre bežcov – jednotlivcov, ako aj pre štafetové tímy. Dôležité je, že v prípade štafetových tímov, po podpísaní ,,Vyhlásenia vlastnej zodpovednosti“ už nie je možnosť urobiť akékoľvek zmeny.

Pri prevzatí štartovacieho balíčka pre bežcov - jednotlivcov ako aj pre tímy je potrebné sa preukázať preukazom totožnosti alebo mať dvoma svedkami podpísané splnomocnenie.

 • Celá trasa pretekov bude vyznačená tabuľkami, šípkami, stuhami. Za dodržiavanie označení v každom prípade zodpovedá súťažiaci, ktorý preteká. Na trase pomôžu organizátori, strážcovia a členovia policajného zboru. Ich pokyny musia byť súťažiacimi povinne dodržané.

 •  Pretekárov bežiacich vpredu – v dohľade –môže sprevádzať motorkár v záujme presnej časomiery. V prípade zlyhania systému pre meranie času, sprevádzajúci motorkár manuálne zaznamená časy pri prechodoch cez stanovištia, aj v prípade straty časov pri prechodoch cez železničné priecestia.

 •  Súťažiaci, ktorý počas pretekov sklopí, zakryje alebo nebude mať viditeľne pripnuté štartovacie číslo, bude vylúčený.

 •  Ďalej bude vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý nedokončí organizátorom určenú celú vzdialenosť, nepresne alebo nepravdivo vyplní registračný formulár a Vyhlásenie vlastnej zodpovednosti.

 •  Účastník dodrží pokyny personálu riadenia premávky na železničných priecestiach. V prípade červenej signalizácie je prechod zakázaný a život ohrozujúci! Tí, ktorí ho porušia, budú okamžite vylúčení.

 •  Účastník berie na vedomie, že organizátor zabezpečí občerstvenia na všetkých na to vyhradených staničných bodoch.Vzniknuté odpady je povolené zahodiť len na spomenutých bodoch. Odvoz smetí zabezpečí organizátor. Zahadzovanie smetí mimo vyhradených miest vedie k okamžitému vylúčeniu z pretekov.

 •  Je ZAKÁZANÉ preteky absolvovať na kolieskových korčuliach, s doprovodom psa alebo iného zvieraťa, alebo bez štartovacieho čísla! Účastník berie na vedomie, že neakceptovanie týchto predpisov vedie k okamžitému vylúčeniu.

 •  Akákoľvek obchodná alebo propagačná činnosť na mieste podujatia sa môže uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom organizátora vo vopred dohodnutej forme a dohodnutým spôsobom!

 •  Veková hranica účastníkov:

a.) kategória Jednotlivci: dovŕšený 18. rok veku

b.) 5 - 10-členný štafetový tím: 16 rokov veku, so súhlasom rodiča, zákonného zástupcu

 •  Organizátor nezodpovedá za cennosti uložené v autách alebo mimo priestorov na to vyhradených.

 •  Účastník berie na vedomie, že organizátor neuzatvára poistenie pre prípad úrazu. Ak si to súťažiaci žiada, musí si ho uzavrieť s poisťovňou sám.

 •  Jeden súťažiaci môže byť členom len jedného tímu. Jednotlivec nemôže byť členom aj iného tímu súčasne.

 •  Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto, čas a priebeh podujatia.

 

Vis maior

Účastník berie na vedomie, že v prípade výskytu akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí, ako napríklad vplyv počasia, prírodné katastrofy, štrajk, blokáda, chýbajúce povolenie schválenia trasy alebo iných extrémnych neočakávaných okolností, usporiadateľ stanoví nový náhradný termín súťaže, ktorý bude oficiálne oznámený. Vstupný registračný poplatok sa nevracia. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta, dátumu a priebehu konania súťaže .

V prípade zrušenia súťaže
Účastník berie na vedomie, že ak sa súťaž neuskutoční ani v náhradnom termíne, organizátor vyhlási zrušenie súťaže, doklad o zaplatení registračného poplatku stornuje a štartovné vráti podľa nasledovných podmienok:

78% z ceny registračného poplatku do 5 dní od vystavenia stornofaktúry

a zvyšných 22% do 120 dní od vystavenia stornofaktúry

Ak by organizátor meškal s vyplácaním poplatkov v stanovených termínoch, zaplatí úrok z omeškania v súlade so zákonom z roku 2013, ods. V (Občiansky zákonník Maďarska).

V prípade búrlivého počasia má organizátor právo preteky kedykoľvek dočasne alebo aj trvalo prerušiť a opätovne znova odštartovať. Informácie a aktuality o súťaži nájdete v sociálnych médiách organizátora alebo na jeho web stránke www.maratonclubmiskolc.hu.