IV. KOŠICE-MISKOLC ULTRAMARATÓN 2022- PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Cieľ súťaže:

• Súťaž KOŠICE-MISKOLC ULTRAMARATÓN je pokračovaním resp. znovu odštartovaním medzinárodného ultramaratónskeho behu vyhláseného prvýkrát v roku 1999 Maratónskym klubom mesta Miskolc.

• Je to súťažná príležitosť pre amatérskych aj profesionálnych športovcov tak v individuálnych disciplínach, ako aj v štafetovom behu.

• Zapojenie súťaže do športových programov „Vyšehradskej 4-ky”

• Rozšírenie podujatí organizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce popri slovensko-maďarských hraniciach.

• Prehĺbenie športového priateľstva medzi členmi slovenského a maďarského bežeckého spoločenstva.

• Posilnenie partnerských vzťahov medzi mestami Košice a Miskolc.

• Prezentácia pamätihodností miest Košice, Miskolc, Košickej župy a Župy Borsod-Abaúj-Zemplén.

 

Organizátor: Marathon Club Miskolc (www.maratonclubmiskolc.hu)

Partner: Košice Marathon Klub

Spoluriaditel: Nadácia pre zdravú mládež v Miškolci

 

Dátum súťaže:

21. mája 2022, sobota

Štart: Košice (Slovensko), Košický kraj (pri Dolnej bráne), 06:00 hod. (SEČ).

Cieľ: Miskolc (Maďarsko), Városház tér

 

Trať súťaže:
Košice – Mestská časť Krásna –Nižná Myšla – Kéked – Gönc – Vizsoly- Abaújszántó – Hernádkércs – Szikszó – Sajóvámos – Miskolc
Trať ultramaratónskeho behu sa tiahne väčšinou po cyklotrasách a na cestách slabej premávky; tak na slovenskej, ako aj na maďarskej strane pri jednom kratšom úseku sa dotkne aj poľných ciest.

Celková dĺžka trate: 115 km

Trať súťaže si môžete pozrieť na stránke:

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/hegyikerekparozas/kassa-miskolc-ultramaraton-2022/44527420/?share=%7Ezm9ybgaz%244osspsta

 

Štart: Košice (Slovensko), Košický kraj (pri Dolnej bráne), 06:00 hod. (SEČ).

 

Jednotlivci: 6:00 hod. (maďarského času)

 

 

Mesto

km

total km

GPS koordináta

0

Kassa/Košice, Košický kraj

0

0

N48.71886 E21.25923

1

Miskolc, Városház tér

115,4

115,4

N48.10347 E20.77844

 

Dvojice: 6:00 hod. (maďarského času)

 

 

Mesto

km

total km

GPS koordináta

0

Kassa/Košice, Košický kraj

0

0

N48.71886 E21.25923

1

Vizsoly, Biblia Múzeum

53,8

53,8

N48.38416 E21.21625

2

Miskolc, Városház tér

61,1

115,4

N48.10347 E20.77844

 

5-členná štafeta: 7:00 hod. (maďarského času)

 

 

Mesto

km

total km

GPS koordináta

0

Kassa/Košice, Košický kraj

0

0

N48.71886 E21.25923

1

Nyizna Mysla, Siroka

16,2

16,2

N48.62613 E21.36395

2

Gönc, belterület

26,4

42,6

N48.47204 E21.27717

3

Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal

24,4

67

N48.27470 E21.18548

4

Szikszó, Szentháromság templom

25,5

92,5

N48.20216 E20.92641

5

Miskolc, Városház tér

22,4

115,4

N48.10347 E20.77844

 

 

 

10- členná štafeta: 7:00 hod. (maďarského času)

 

Mesto

km

total km

GPS koordináta

0

Kassa/Košice, Košický kraj

0

0

N48.71886 E21.25923

1

Košice, Sídlisko Krasna,Golianova

8,2

8,2

N48.67115 E21.31801

2

Nyizna Mysla, Siroka

8

16,2

N48.62613 E21.36395

3

Kéked, Fő út, ráforduló

11,6

27,8

N48.54579 E21.34576

4

Gönc, belterület

14,8

42,6

N48.47204 E21.27717

5

Vizsoly, Biblia Múzeum

11,2

53,8

N48.38416 E21.21625

6

Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal

13,2

67

N48.27470 E21.18548

7

Hernádkércs, Községháza

12,5

79,5

N48.24279 E21.04972

8

Szikszó, Szentháromság templom

13

92,5

N48.20216 E20.92641

9

Sajóvámos, Ady E. utca, sarok

9,8

102,3

N48.18261 E20.83315

10

Miskolc, Városház tér

12,6

115,4

N48.10347 E20.77844

 

 

   

KATEGÓRIE

• individuálne (ženské a mužské absolútne 1.- 6. miesto)

 • dvojice (mužšké a ženské) absolútne 1.-3.

 

• 5 členná štafeta (absolútne 1.- 3. miesto)

• 10 členná štafeta (absolútne 1.- 3. miesto)

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE DO SÚŤAŽE / ŠTARTOVNÉ:

 

Individuálne

Do 02. mája: 58 EUR

 

 

Dvojice

Do 02. mája: 105 EUR

 

 

5 členná štafeta

Do 02. mája: 175 EUR/ štafeta

 

10 členná štafeta

Do 02. mája: 300 EUR/ štafeta

 

REGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ!

 

REGISTRÁCIA:

Elektronicky, vyplnením registračného formulára, na stránke www.maratonclubmiskolc.hu.

On-line registráciou, resp. vyplnením registračného formulára súťažiaci prijímajú podmienky, pravidlá a štatút súťaže.

Zrušenie registrácie resp. jej delegáciu na inú osobu môžeme akceptovať výlučne v písomnej forme do polnoci 02. mája 2022. Správu o zrušení resp. delegovaní registrácie je potrebné doručiť na adresu: mate@hegyimaraton.hu. V takomto prípade vraciame 75% zaplatenej sumy poplatku.

 

ZAPLATENIE ŠTARTOVNÉHO:

 

Štartovné je potrebné uhradiť súčasne s prihláškou v našom platobnom systéme SimplePay alebo PayPal alebo bankovým prevodom na číslo účtu Nadácie pre zdravú mládež v Miškolci: Takarékbank 55100186-12004939

 

Do ,,Správy pre prijímateľa" prosíme uviesť meno a kategóriu, v ktorej budete súťažíť. Uvedená čiastka je brutto hodnota v maďarských forintoch. Údaje pre bankový prevod:

* Názov banky: Takarékbank *Meno majiteľa účtu: Miskolc Egészséges Ifjuságért Alapítvány (Nadácia pre zdracú mládež v Miškolci) č. účtu: 55100186-12004939-00000000

IBAN: HU95551001861200493900000000

SWIFT kód: TAKBHUHB

 

Registrácia bude platná len spolu s úhradou štartovného do 5 pracovných dní!

 

 

ÚHRADY VYKONANÉ PO TERMÍNE 08. MÁJA NEAKCEPTUJEME.

 

ŠTARTOVNÉ ZAHRŇA

• Jedinečné tričko s logom súťaže

• Unikátne medaily pre všetkých súťažiacich, ktorí dobehli do cieľa

• čipové meranie času

• štartovné číslo

• Programový bulletin s mapami úsekov

• Občerstvenie na všetkých bodoch výmeny štafiet

• Pasta party v cieli v miskolci

• Masáže v cieli v Miskolci len pre individuálnych bežcov

• Lekársky dohľad počas súťaže

• Vyznačenie trate behu

• Fotky stiahnuteľné bezplatne

PREVZATIE ŠTARTOVNÉHO BALÍČKA

Podmienkou prevzatia štartovných balíčkov je vyplnenie Vyhlásenia o zodpovednosti a jeho odovzdanie na registrácii pre slovenských bežcov. Vyhlásenie o zodpovednosti je možné stiahnuť z web-stránky: www.maratonclubmiskolc.hu.

 

Miesto a čas prevzatia štartovných balíčkov:

 

 • 20. mája 2022, piatok, od 14:00 hod. do 18:00 hod (SEČ) Miskolc, CÉL-Versenyközpont /CIEĽ - Súťažné centrum/ (Városház tér)

 • 20. mája 2022, piatok, od 14:00 hod. do 18:00 hod. Košice, ŠTART, Kancelária pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne).

 • 21. mája 2022, sobota, od 05:00 hod. do 07:00 hod. (SEČ) /Košice, Kancelária pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne)

 

MERANIE ČASU

Elektronickým systémom čipovej technológie.

 

LIMIT NA DOBEHNUTIE DO CIEĽA

 

Jednotlivci a páry majú na dobehnutie do cieľa k dispizícií 15 hodín, kým štafetové tímy 14 hodín od štartu.

 

CESTNÁ PREMÁVKA PO TRATI BEHU

Trať ultramaratónskeho behu bude vyznačená popri rieke Hornád, po cyklotrase, po komunikácii s nízkou premávkou, ďalej po cyklistickej a poľnej ceste. Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané jazdiť autom pri bežcoch! Členovia oficiálneho cyklistického doprovodu s označenou vestou môžu jazdiť výlučne za bežcami; dočasne, počas krátkej doby môžu jazdiť popri nich! Členovia oficiálneho cyklistického doprovodu s jedinečnou vestou môžu jazdiť výlučne pred bežcami alebo za nimi! Zabezpečenie trasy vykonávajú spoločne organizátori, mestská polícia, zodpovedné orgány za dohľad nad verejnými priestormi a Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach resp. Župné riaditeľstvo polície Borsod-Abaúj-Zemplén.

 

OBČERSTVENIE

Po trase súťaže na 9 bodoch výmeny štafiet bude umiestnených 9 bodov občerstvenia, a samozrejme aj v cieli je možné doplnenie tekutín a kalórií.

 

Ponuka bodov občerstvenia:

 • voda

 • EthicSport izotonický športový nápoj

 • kola

 • banány

 • jablka

 • pomaranč

 • citrón

 • domáce pagáče

 • domáce drobné pečivo

 • slané pečivo

 • sladké pečivo

 • hroznový cukor

 • gumové cukríky

 • sušené ovocie

 

ODOVZDANIE INDIVIDUÁLNEHO OBČERSTVENIA

21. mája 2022, v sobotu, od 5.00 hod. do 7.00 hod., v košickej kancelárii pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne!), s označením štartovného čísla a čísla bodu občerstvenia (od 1 do 9).

 

OTVÁRACÍ ČAS CIEĽOVÉHO PRIESTORU

21. mája 2022, v čase 13:00h -21.30h, Miskolc, Városház tér/ Námestie pri radnici

 

OCENENIE

 

Ženy individuálna kategória, absolútne 1.-6. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

Muži individuálna kategória, absolútne 1.-6. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

Dvojice:

- mužská kategória, absolútne 1.-3. miesto: medaila+pohár+vecná cena

-ženská kategória, absolútne 1.-3. miesto: medaila+pohár+vecná cena

 

5 členné štafety, absolútne 1-3. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

10 členné štafety, absolútne 1-3. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

Víťazi kategórie jednotlivcov a štafiet získajú bezplatne právo štartu na ročník 2020 súťaže Košice-Miskolc Ultramaratón/

Dream Team: Najrýchlejší bežec každého úseku dostane osobitnú cenu. Na základe toho na konci súťaže bude možné zostaviť „Dream Team”.

 

LEKÁRSKY DOHĽAD

Bežcov sprevádza štáb zdravotníkov so sanitkami a motocyklistami. Ich telefónne čísla nájdete na štartovnom čísle aj v Programovom bulletíne. Ak zdravotný personál posúdi, že niektorý súťažiaci nie je spôsobilý na pokračovanie súťaže, môžu danému súťažiacemu odobrať jeho štartovné číslo, a môžu ho zo súťaže vylúčiť.

 

DOPRAVA SÚŤAŽIACICH

Preprava súťažiacich na body, resp. z bodov výmeny štafiet doprovodnými vozidlami je úlohou daného tímu. Sprievodné vozidlá nemôžu sprevádzať bežcov počas behu na jednotlivých úsekoch!

Bežcov sprevádza vozidlo uzatváracie trať; po uplynutí limitu absolvovania jednotlivých úsekov, dané body výmeny štafety budú uzatvorené, zabezpečenie trasy do tohto bodu sa ukončí. (podrobné časové údaje sú uvedené v Programovom bulletíne!)

Výmena štafety je možná len na určených bodoch. Odovzdanie štafety ďalšiemu bežcovi na bode výmeny sa koná odovzdaním čipu podľa stanovených pravidiel.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Každý bežec súťaže „IV. ultramaratonský beh Košice-Miskolc“ považuje ustanovenia zakotvené v týchto pravidlách súťaže za záväzne na seba a zároveň sa zaväzuje, že ich bude dodržiavať. Každý bežec si uvedomuje, že tieto pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých účastníkov, ktorí sa do súťaže prihlásili cez oficiálnu registráciu.

Účastník týmto vyhlasuje, že sa do súťaže IV. ultramaratonský beh Košice-Miskolc prihlásil, ako zdravá osoba na vlastnú zodpovednosť, a na vybranú dĺžku trate, resp. na kategóriu súťaže sa prihlásil fyzikálne aj mentálne pripravený. Za prípadné zhoršenie zdravotného stavu súťažiaceho Organizátor nezodpovedá.

Účastník berie na vedomie, že počas podujatia ho môžu fotografovať. K použitiu týchto fotiek, záberov dáva svoj súhlas. Ďalej berie na vedomie, že fotky, snímky vyhotovené o ňom, Organizátor môže neskôr použiť v reklamnom filme alebo v iných médiách na promočne ciele.

Nevyhnutným predpokladom prebratia štartovacieho balíka je podpis Vyhlásenia o zodpovednosti a jeho odovzdanie v kancelárii pretekov tak v prípade tímov, ako aj v prípade individuálnych súťažiacich. Je dôležité, že po podpise Vyhlásenia o zodpovednosti, v prípade tímov už nie sú možné žiadne zmeny v zložení tímu. K prebratiu individuálnych alebo štafetových štartovacích balíčkov je potrebné predložiť doklad o totožnosti, alebo splnomocnenie podpísané dvoma svedkami.

Trať súťaže bude označená tabuľami, šípkami, stuhou aj namaľovanými znakmi. Sledovanie trasy behu je vždy povinnosťou bežca, ktorý daný úsek práve absolvuje. Po trati behu pomáhajú Organizátori, mestská polícia, zodpovedné orgány za dohľad nad verejnými priestormi a policajti; súťažiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny v každom prípade.

Bežcov bežiacich vpredu, – v rámci vzdialenosti na dohľad – môže sprevádzať motocyklista v záujme presných časových kreditov. V prípade, ak by systém merania času zlyhal, motorový sprievod manuálne zaznačí prechod cez stanovené body a čas stratený pri prechode cez železničné priecestia.

Bežec má na hrudi štartovné číslo počas celej súťaže. Súťažiaci, ktorý svoje štartovné číslo poskladá, zakryje, alebo nemá ho na sebe jasne viditeľným spôsobom počas súťaže, bude vylúčený.

Možno vylúčiť aj súťažiaceho, ktorý nesplní úplnú dĺžku trate vyznačenú organizátormi, alebo ktorý registračný formulár alebo Vyhlásenie o zodpovednosti vyplnil nepresne, nepravdivo, resp. neúplne.

Účastník musí dodržiavať pokyny riadiaceho personálu pri železničných priecestiach. V prípade červeného svetelného znamenia nesmie pokračovať v behu lebo je životu nebezpečný; súťažiaci, ktorý porušil tieto pokyny, bude okamžite vylúčený.

Účastník berie na vedomie, že Organizátori zabezpečujú občerstvenie na všetkých bodoch striedania štafety. Odpad je možné odhodiť len na bodoch občerstvenia a výmeny štafety, odkiaľ organizátori tento odpad odvezú. Po trati nie je povolené odhodenie odpadu, porušenie tohto zákazu má za následok okamžité vylúčenie daného bežca.

Účastník akceptuje, že Organizátori zabezpečili výmenu štafiet pre bežecké tímy na vyznačených bodoch, kde prebieha aj meranie času.

Na súťaži je ZAKÁZANÉ ísť na kolieskových korčuliach, bežať so psom alebo inými zvieratami, bežať bez štartovného čísla! Účastník berie na vedomie, že pri porušení týchto pravidiel, môže byť zo súťaže okamžite vylúčený.

Po celej trati súťaže a na stanovených bodoch je možné umiestniť reklamu alebo akékoľvek marketingové oznamy len za predbežného písomného povolenia Organizátorov!

Veková hranica účasti:

 1. individuálna kategória: ukončený 18. rok života

 2. Dvojice: dovŕšený 18. rok veku

c.) 5- a 10-člennej štafety: 16. rok života, za písomného súhlasu rodiča

Organizátori neručia za bezpečnosť cenností nechaných v hoteli a v sprievodných autách.

Účastník súťaže berie na vedomie, že štartovné nezahŕňa poistenie. Poistenie si musí zabezpečiť každý individuálne.

Každý jeden súťažiaci sa môže zúčastniť behu výlučne len v jednom tíme. Individuálny súťažiaci nemôže súťažiť súčasne aj v inom tíme.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny miesta, času programu a právo zmeny trate súťaže.